Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 135310

Warunki pracy

- kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych i interesantami,
- praca związana z zabezpieczeniem obiektów, doborem środków bezpieczeństwa fizycznego oraz sprawowaniem nadzoru w zakresie funkcjonowania i użytkowania technicznych środków zabezpieczenia wspomagających ochronę fizyczną.


- stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym;
- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer,
- w budynku brak jest windy, konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami;

Zakres zadań

 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację z zakresu ochrony obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymst6oku.
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację z zakresu ochrony informacji niejawnych, sporządza opis wydzielonych stref ochrony na terenie obiektów KWP w Białymstoku.
 • Sporządza dokumentację dotyczącą poziomu zagrożeń w obiektach KWP oraz opracowuje propozycję środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Opracowuje i aktualizuje plan postępowania z materiałami w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
 • Przeprowadza sprawdzenia doraźne w zakresie realizacji zadań ochrony obiektów KWP w Białymstoku oraz jednostek Policji woj. podlaskiego
 • Koordynuje prace i sprawuje nadzór nad pracą punktu recepcyjnego.
 • Opracowuje i rozliczania grafiki pracy pracowników realizujących zadania w punkcie recepcyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Wiedza z zakresu przepisów dotyczących ochrony obiektów i ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
APLIKUJ TERAZ