Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 125322

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu,


praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z naborem pracowników, prowadzi akta osobowe, ewidencję czasu pracy, dokumentację dotyczącą pracy i płac.
 • Sporządza, kompletuje i dekretuje dokumenty wewnętrzne dotyczące wypłat wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym.
 • Sporządza sprawozdania i informacje ze sposobu realizacji zadań z zakresu kadr i wynagrodzeń oraz ruchu środków trwałych w systemie sprawozdawczym GUS, Ministerstwa Finansów oraz DSC KPRM.
 • Dokonuje kontroli pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów będących podstawą wydatkowania środków
 • Prowadzi sprawy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzi ewidencję analityczną środków trwałych
 • Prowadzi obsługę kasową inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie kadrowo-płacowo-księgowym
 • Umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Praca z programem kadrowo- płacowym,
 • Znajomość problematyki z zakresu funkcjonowania ZFŚS,
 • Znajomość ustaw: kodeks pracy, o służbie cywilnej, o systemie ubezpieczeń społecznych, ustaw podatkowych zasad rachunkowości budżetowej, o finansach publicznych,
 • Dokładność, umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa programu kadrowo-płacowego, systemu NBP, TREZOR, EZD
 • Doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych
 • Samodzielne prowadzenie kadr i płac
 • Dobra organizacja pracy
 • Odpowiedzialność, terminowość, dokładność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Odporność na sytuacje stresujące
 • Inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności
 • Wysoka kultura osobista
 • Wnikliwość i rzetelność
APLIKUJ TERAZ