Praca: Specjalista ds. rozwoju zawodowego stażysta w centrum edukacji i pracy młodzieży w białymstoku specjalista do spraw rozwoju zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Specjalista ds. rozwoju zawodowego stażysta w centrum edukacji i pracy młodzieży w białymstoku specjalista do spraw rozwoju zawodowego
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2527
OBOWIĄZKI:
ZAKRES ZADAŃ:- diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie szkoleń zawodowych,- organizacja szkoleń zawodowych dla osób pełnoletnich, szczególnie dla uczestników oraz absolwentów OHP,- organizacja indywidualnych spotkań konsultacyjno informacyjnych z uczestnikami OHP w celu zebrania informacji o kompetencjach i kwalifikacjach uczestnika, ustalenia potrzeb szkoleniowych uczestnika, przedstawienia oferty szkoleniowej, skierowania na szkolenie, skierowania do doradcy zawodowego bądź pośrednika pracy, wskazywania możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz predyspozycjami klientów,- pozyskiwanie gwarancji zatrudnienia od pracodawców, na podstawie których organizowane są szkolenia zawodowe,- opracowanie planu pracy w zakresie realizacji szkoleń zawodowych,- sporządzanie analiz dotyczących sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy, analizowanie rynku pracy w kontekście potrzeb szkoleniowych klienta,- rozpoznanie lokalnego rynku pracy i edukacji, jego najważniejszych uczestników: pracodawców, instytucji działających na rzecz młodzieży,- prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami pionu rozwoju zawodowego oraz z jednostkami pionu kształcenia i wychowania na terenie CEiPM i województwa,- specjalista ds. rozwoju zawodowego jest zaangażowany przy realizacji projektów lub innych programów realizowanych w OHP, w tym do monitorowania realizacji przygotowania zawodowego przez uczestnika OHP u pracodawcy,- opracowywanie sprawozdań okresowych i zbiorczych analiz oraz przekazywanie ich do WK OHP zgodnie z obowiązującymi zasadami i terminami,- wykonywanie innych czynności związanych z bieżącą realizacją zespołu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:wykształcenie wyższe,znajomość obsługi MS Office,bardzo dobra organizacja pracy własnej,umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność,posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.WYMAGANIA DODATKOWE:mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,umiejętność pracy z ludźmi i z dokumentacją biurową,nastawienie na realizację celów, rzetelność, terminowość,odporność na stres, elastyczność.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku