Praca: Specjalista do spraw programów międzynarodowych - stażysta

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Specjalista do spraw programów międzynarodowych - stażysta
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/0622
OBOWIĄZKI:
- Udział w planowaniu, przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania;- Realizacja projektów pozakonkursowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;- Inicjowanie, opracowanie i realizacja programów w ramach współpracy międzynarodowej, w oparciu o programy Unii Europejskiej;- Archiwizacja dokumentacji projektowej;- Prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości związanej z realizacją projektów;- Nawiązywanie kontaktów z lokalnymi i zagranicznymi partnerami w celu realizacji wspólnych projektów/ inicjatyw finansowanych w ramach środków UE i innych źródeł finansowania;- Utrzymywanie kontaktu z lokalnymi i zagranicznymi partnerami;- Utrzymywanie kontaktu z jednostkami podległymi Podlaskiej WK OHP w sprawach wdrażanych projektów / inicjatyw;- Wykonywanie innych czynności związanych z bieżąca realizacją zespołu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE- Wykształcenie wyższe;- Znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Exel, PowerPoint;- Bardzo dobra organizacja pracy własnej;- Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;- Znajomość języka angielskiego (minimum B2 / preferowane C1);- Sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność;- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;- Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.WYMAGANIA DODATKOWE- Umiejętność pracy z ludźmi i z dokumentacją biurową (w tym projektową);- Znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych oraz programów (m.in. Erasmus, Europejski Korpus Solidarności, PNWM);- Znajomość obsługi mediów społecznościowych;- Znajomość programów europejskich w szczególności PO WER, RPO WD, Erasmus +;- Nastawienie na realizację celów, rzetelność, terminowość;- Odporność na stres, elastyczność.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku