Praca: Samodzielny referent

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/0768
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;2) zbieranie na szczeblu jednostki wojskowej i przekazywanie danych niezbędnych do sporządzania dokumentacji planistycznej w zakresie potrzeb finansowo-materiałowych;3) przygotowanie na podstawie zebranych informacji potrzeb do projektu budżetu na następny rok; 4) prowadzenie okresowych analiz i informowanie Dowódcy Brygady o wykorzystaniu środków przydzielonych z budżetu w dziale zaopatrzenia , oraz środków pozabudżetowych będących w dyspozycji jednostki wojskowej;5)współpraca z komórkami logistycznymi, dowódcami pododdziałów oraz innymi zainteresowanymi osobami funkcyjnymi w zakresie spraw dotyczących gospodarki finansowej oraz zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników RON.6) weryfikowanie potrzeb rzeczowo-finansowych do wysokości przydzielonego limitu;7) wnioskowanie o dokonanie zmian planów rzeczowo- finansowych;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:- wykształcenie minimalne: średnie (technik ekonomista, rachunkowości itp.) i 4 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe(ekonomiczne, rachunkowość i finanse itp.) i 2 letni staż pracy;- umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, PowerPoint, poczty elektronicznej);- dokładność, skrupulatność, zaangażowanie; - posiadanie obywatelstwa polskiego;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.Dodatkowo:- znajomość aktualnej problematyki ekonomiczno-finansowej związanej z realizacją zadań oraz wynikającej z powszechnie obowiązującego prawa,

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku