Praca: Rzemieślnik specjalista - stolarz

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Rzemieślnik specjalista - stolarz
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/1230
OBOWIĄZKI:
Zakres głównych obowiązków na stanowisku:- wykonywanie przeglądów stanu technicznego oraz wykonywanie napraw stolarki okiennej, drzwiowej (zamków, zawiasów, uszczelek, kompletności oszklenia, okuć itp. w obiektach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej), napraw sprzętu kwaterunkowego;- wykonywanie nowego sprzętu kwaterunkowego;- wykonywanie prac transportowych, załadunkowych i rozładunkowych;- wykonywanie prac pomocniczych dla innych specjalistów rzemieślników;- prowadzenie na bieżąco książki pracy konserwatora.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

Kwalifikacje wymagane od kandydata:niezbędne: wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe; doświadczenie: 3 lata pracypozostałe wymagania niezbędne: znajomość zagadnień z zakresu technologii i realizacji robót stolarskich i szklarskich; sumienność; dyspozycyjność; uczciwość; lojalność; umiejętność pracy w zespolewymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy przy realizacji robót stolarskich.pozostałe wymagania dodatkowe: brak.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 701 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku