Praca: Rzemieślnik specjalista malarz-murarzzespołu konserwacji sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Rzemieślnik specjalista malarz-murarzzespołu konserwacji sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/1182
OBOWIĄZKI:
Zakres głównych obowiązków na stanowisku: wykonywanie prac ogólnobudowlanych tj. murarskich, tynkarskich, malarskich, okładzinowych w obiektach służbowych będących w zarządzie Podlaskiego Oddziału SG, wykonywanie prac transportowych, załadunkowych i rozładunkowych, wykonywanie prac pomocniczych dla innych specjalistów rzemieślników, prowadzenie na bieżąco książki pracy konserwatora.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze branżowe, brak


Wymagania inne:

Kwalifikacje wymagane od kandydata:niezbędne: wykształcenie: zasadnicze; doświadczenie: 3 lata pracy.pozostałe wymagania niezbędne: znajomość zagadnień z zakresu technologii procesów budowlanych oraz realizacji robót budowlanych (w szczególności robót murarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarskich); sumienność, dyspozycyjność, uczciwość, lojalność, umiejętność pracy w zespole.wymagania dodatkowe: doświadczenie: praca przy realizacji robót budowlanych w zakresie wykonywania robót murarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarskich, wykończeniowych, itp.)pozostałe wymagania dodatkowe: - brak.Warunki pracy na stanowisku:warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: praca w systemie jednozmianowym, praca w obiektach służbowych SG i w terenie przy zmiennych warunkach atmosferycznych, terminowa realizacja postawionych zadań, wysiłek fizyczny, wyjazdy służbowe.miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy: kontakt z rozpuszczalnikami, farbami i urządzeniami pod napięciem, praca na wysokości powyżej 3 m,

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku