Praca: Referent

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 116664

Warunki pracy


 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Praca w siedzibie urzędu (budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, brak podjazdu, brak windy)

 • Pokój wyposażony jest w podstawowe narzędzia prac, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze
   

Zakres zadań

 • Gromadzi dokumenty niezbędne do wystawienia duplikatów świadectw szkolnych i dyplomów oraz zaświadczeń o przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół
 • Przejmuje dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek z terenu województwa, w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o systemie oświaty
 • Prowadzi teczki rzeczowe i rejestry z zakresu sprawowanego nadzoru pedagogicznego i realizacji wydanych zaleceń wydziałów pedagogicznych w celu prawidłowej realizacji zadań
 • Kompletuje i przekazuje akta wydziałów pedagogicznych do archiwum, w celu realizacji zadań kancelaryjno – administracyjnych wydziałów pedagogicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umijętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ