Praca: Referent

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Mońki
Ogłoszenie o naborze Nr 83024

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku /w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inne sprzęty biurowe. Praca w zespole. Kontakt z klientem zewnętrznym.

Zakres zadań

 • wspomaga prowadzenie czynności kontrolnych i administracyjnych w zakresie przepisów o zdrowiu i ochronie zwierząt,
 • prowadzi analizy statystyczne prowadzonych działań,
 • sporządza sprawozdawczość z nadzorowanych działań,
 • przygotowuje dokumenty do archiwizacji,
 • prowadzi wymagane rejestry,
 • pakuje i przesyła próbki do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
APLIKUJ TERAZ