Praca: Referent w sekcji zabezpieczenia szkolenia w wydziale administracyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Referent w sekcji zabezpieczenia szkolenia w wydziale administracyjnym
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3159
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1. Prowadzenia rozpoznania rynku dotyczącego realizacji zakupów materiałów i wyposażenia do zabezpieczenia procesu szkolenia, usług szkolenia specjalistycznego i okresowego BHP oraz usług remontowo - konserwacyjnych sprzętu szkoleniowego.2. Zbierania zapotrzebowań dotyczących planowanych zakupów materiałów i wyposażenia do zabezpieczenia procesu szkolenia, usług szkolenia specjalistycznego i okresowego BHP oraz usług remontowo - konserwacyjnych sprzętu szkoleniowego i na ich podstawie opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia do procedur.3. Opracowywania dokumentacji do wszczynania procedur przetargowych, zapytania ofertowego oraz zakupów poniżej progów ustawowych tj. (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości, wniosek o zaangażowanie środków publicznych oraz wniosek o wszczęcie postępowania).4. Opracowanie planów obsługiwań i konserwacji sprzętu szkoleniowego.5. Angażowania środków finansowych i realizowania wydatków w sytuacjach nie cierpiących zwłoki, tylko w razie nieobecności kierownika sekcji, jak również podpisywania faktur pod względem merytorycznym i jakościowym.6. Nadzorowania systematyczności przestrzegania terminów realizacji planów obsługiwań i konserwacji sprzętu szkoleniowego.7. Przedstawiania zagadnień do planu zasadniczych przedsięwzięć 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz współudział w rozliczaniu działalności bieżącej.8. Wykonywanie planów zasadniczych przedsięwzięć 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.9. Sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych, aneksów do tych planów oraz wniosków o dokonanie zmian w podziale układu wykonawczego budżetu.10. Planowania przedsięwzięć związanych realizacją zabezpieczenia procesu szkolenia dla żołnierzy i pracowników RON 25.WOG.11. Sporządzanie umów na dostawy i usługi.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie: - min. średnie;- biegła obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem Ms Office (Excel, Word);- umiejętność pracy w zespole;- dobra organizacja pracy własnej;- komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- wykształcenie wyższe (preferowane: zamówienia publiczne, rachunkowość i finanse);- zdolność analizy i syntezy informacji;- odporność na stres;- umiejętność pracy pod presją czasu;- zaangażowanie, sumienność;- odpowiedzialność, terminowość;- dyspozycyjność;- obsługa urządzeń biurowych.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku