Praca: Referent w sekcji sprzętu infrastruktury

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Referent w sekcji sprzętu infrastruktury
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2525
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1) Prowadzenie ewidencji mienia infrastruktury w programie komputerowym (ZWSI RON) zgodnie z obowiązującymi przepisami;2) Weryfikowanie zgłoszonych przez jednostki i instytucje wojskowe dyslokowane w m. BIAŁYSTOK oraz osoby funkcyjne 25. WOG zapotrzebowań w zakresie potrzeb sprzętu kwaterunkowego w oparciu o obowiązujące Nomy należności sprzętu kwaterunkowego;3) Weryfikowanie dokumentów materiałowych dotyczących zrealizowanych zdarzeń logistycznych dostarczanych przez Grupy Zabezpieczenia i magazynierów infrastruktury Sekcji Sprzętu Infrastruktury pod względem ilości wydanego (przyjętego) mienia infrastruktury;4) Sporządzanie dokumentów w zakresie zdarzeń logistycznych i przedstawianie do akceptacji Kierownikowi Sekcji Sprzętu Infrastruktury;5) Wydawanie za pokwitowaniem we właściwym rejestrze wytworzonych i zaakceptowanych przez Kierownika Sekcji Sprzętu Infrastruktury dokumentów dotyczących zdarzeń logistycznych upoważnionym osobom;6) Ewidencjonowanie wykonanych dokumentów dotyczących zdarzeń logistycznych w Rejestrze dowodów obrotów materiałowych lub innych rejestrach ewidencyjnych;7) Gromadzenie w teczkach tematycznych dokumentów materiałowych dotyczących zdarzeń logistycznych przesyłanych w wersji papierowej przez Grupy Zabezpieczenia;8) Stałe utrzymywanie kontaktu z osobami upoważnionymi z jednostek zaopatrywanych i 25. WOG o wystawieniu dokumentów obrotu materiałowego na przekazanie sprzętu między użytkownikami oraz konieczności ich podpisania (potwierdzenia dokonania obrotu materiałowego);9) Bieżące aktualizowanie stanu ilościowego sprzętu kwaterunkowego ujętego w Nomach należności sprzętu kwaterunkowego będącego na stanie ewidencyjnym właściwej jednostki lub instytucji wojskowej oraz Komendy 25. WOG i GZ Białystok.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

OFERUJEMY:- pracę w jednostce sektora finansów publicznych;- możliwość podnoszenia kwalifikacji;- dofinansowanie do wypoczynku;- możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie: min. średnie;- biegła obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem Ms Office (Excel, Word);- umiejętność pracy w zespole;- samodzielność w działaniu;- dobra organizacja pracy własnej;- komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.3. WYMAGANIA DODATKOW (PREFEREOWANE):- znajomość programu SAP;- zdolność analizy i syntezy informacji;- odporność na stres;- umiejętność pracy pod presją czasu;- zaangażowanie, sumienność;- odpowiedzialność, terminowość;- obsługa urządzeń biurowych.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku