Praca: Referendarz

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 109882

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera co njamniej 4 godziny dziennie,

 • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,

 • kontakty zewnętrzne z gospodarstwami domowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,

 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,

 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • kontroluje pod względem merytorycznym i logicznym dane z ankiet i materiałów statystycznych otrzymanych od ankieterów
 • dokonuje wstępnej analizy i kontroli poprawności wyników badań statystycznych, w tym również kontroluje pracę ankieterów w terenie
 • przygotowuje ankieterów do pracy oraz udziela im instruktaży
 • gromadzi i przetwarza dane pierwotne w celu monitorowania spływu materiałów statystycznych do urzędu
 • ocenia jakość wyników badań statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • dobra znajmomość MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ