Praca: Psycholog w ośrodku szkolenia i wychowania w wasilkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Psycholog w ośrodku szkolenia i wychowania w wasilkowie
Miejsce pracy: Wasilków
Numer: StPr/21/2537
OBOWIĄZKI:
ZAKRES ZADAŃ- organizowanie i koordynowanie działalności OSiW w zakresie opieki nad młodzieżą oraz udzielanie jej pomocy psychologicznej,- organizowanie, programowanie oraz realizowanie zajęć indywidualnych i grupowych,z młodzieżą oraz analizowanie ich efektów,- diagnozowanie indywidualnych potrzeb i problemów młodzieży,- określenie przyczyn niepowodzeń oraz wspieranie mocnych stron uczestników,- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczestników,- udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,- wspieranie kadry dydaktyczno wychowawczej i innych pracowników jednostki w udzielaniu pomocy psychologicznej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNEWykształcenie i staż pracy zgodny z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r ze zmianami.Odporność na stres, elastyczność.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.WYMAGANIA DODATKOWEMile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą.Umiejętność pracy z ludźmi i z dokumentacją biurową.Nastawienie na realizację celów, rzetelność, terminowość.

Miejsce pracy:

Wasilków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 1 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku