Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Czarna Białostocka
Numer: StPr/22/0737
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałuniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:a)praca socjalna;B)dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;c)udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania praw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe o kierunku: - praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,- pedagogika,- pedagogika specjalna,- politologia,- polityka społeczna,- psychologia,- socjologia,- nauki o rodzinie.Bądź dyplom dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z powyższych kierunków.

Miejsce pracy:

Czarna Białostocka


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 do 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

APLIKUJ TERAZ