Praca: Naczelnik Wydziału systemów finansowych i kadrowych w Biurze Informatyki

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Wydziału systemów finansowych i kadrowych w Biurze Informatyki

Białystok
Numer referencyjny:
WZ/IIN/14/03/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w sprawach pracowniczych,
 • koordynowanie obszaru wdrożeń i utrzymania rozwiązań w obszarze SAP FI/CO MM/SD HCM w Spółce,
 • nadzór nad pracami zlecanymi dostawcom zewnętrznym,
 • koordynowanie postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług pozostających w gestii Wydziału,
 • udział w projektach realizowanych w Spółce w roli kierownika projektu.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, ekonomicznym lub pokrewnym,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT lub w bezpośredniej współpracy z IT w ramach uczestnictwa w projektach IT, w tym 2 lata w zarządzaniu zespołem lub zarządzaniu zespołami projektowymi,
 • dobra znajomość specyfiki pracy i procesów z obszarów: finansowo – księgowych, kontrolingu, zatrudnienia, wynagrodzenia oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • bardzo dobra znajomość metodyk projektowych PRINCE2, PMBOK, Agile,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ