Praca: Młodszy wychowawca w ośrodku szkolenia i wychowania w wasilkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Młodszy wychowawca w ośrodku szkolenia i wychowania w wasilkowie
Miejsce pracy: Wasilków
Numer: StPr/21/1889
OBOWIĄZKI:
- Praca wychowawcza z młodzieżą.- Prowadzenie grupy wychowawczej, organizowanie czasu wolnego uczestnikom OHP.- Kontakty ze środowiskiem szkolnym oraz rodzinnym młodocianego.- Kontakty z pracodawcami zatrudniającymi uczestników OSiW.- Opracowywanie planu pracy z grupą wychowawczą oraz realizowanie programów edukacyjno-profilaktycznych i resocjalizacyjnych.- Inicjowanie i organizacja imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.- Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych.- Dokumentowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNEWykształcenie wyższe - kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii.Znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Exel, PowerPoint.Bardzo dobra organizacja pracy własnej.Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.Sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.WYMAGANIA DODATKOWEMile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą.Mile widziane zdolności artystyczne, sportowe lub muzyczne.Umiejętność pracy z ludźmi i z dokumentacją biurową.Nastawienie na realizację celów, rzetelność, terminowość.Odporność na stres, elastyczność.

Miejsce pracy:

Wasilków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku