Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 86576

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 • zadania wykonywane  w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na dziesiątym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 •  występują bariery architektoniczne: węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje w systemach informatycznych dane dotyczące wspólników spółek, podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zapewnia obsługę i wsparcie podatników i płatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych związanych z rejestracją.
 • Rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE. Prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP. Wydaje potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP),potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub jako podatnika VAT zwolnionego oraz potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE.
 • Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rejestrujących się (przedsiębiorców).
 • Weryfikuje prawidłowość rachunku bankowego ważnego do zwrotów na „Karcie potwierdzeń zwrotu” w zakresie realizacji zwrotów VAT.
 • Sporządza wykaz organizacji, które zmieniają właściwość miejscową na wyspecjalizowany urząd skarbowy ze względu na określoną kategorię.
 • Prowadzi obsługę organizacji pożytku publicznego w zakresie numerów rachunków bankowych właściwych do przekazania 1% podatku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość prawa podatkowego w zakresie ewidencji, identyfikacji i rejestracji podatników
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Orientacja na klienta
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ