Praca: Mistrz

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Mistrz
Miejsce pracy: Białystok
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne
 • Dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posługiwanie się narzędziami / elektronarzędziami
 • Uprawnienia SEP do 1 kV
Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:
 • Prowadzenie samodzielne samochodów służbowych do 3,5 tony zgodnie z regulacjami Spółki i uprawnieniami
 • Sprawdzenie stanu technicznego remontowanych obiektów od względem bezpieczeństwa prowadzonych prac
 • Wykonywanie prac remontowych oraz konserwacyjnych zleconych przez przełożonego
 • Wykonywanie napraw i innych prac prac zapewniających ciągłość sprawnego funkcjonowania budynków, budowli i urządzeń (zgodnie ze sztuką budowlaną i przejętymi technologiami)
 • Sporządzania w ustalonym zakresie dokumentacji pracy i zużycia materiałów w tym eksploatacji samochodów
 • Dbałość o właściwy stan pomieszczeń socjalnych i warsztatów
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia, sprzęty i materiały oraz ich racjonalne wykorzystywanie (prawidłowe i właściwe wykorzystanie)
Co możemy Ci zaoferować?
 • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.