Praca: Mechanik (w warsztatach remontowych w grupie zabezpieczenia białystok)

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Mechanik (w warsztatach remontowych w grupie zabezpieczenia białystok)
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3281
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1. Wykonanie zgodne z obowiązującymi przepisami i normami czynności obsługiwania okresowego, naprawy lub zabiegu konserwacyjnego sprzętu oraz zużycia określonych tśm i produktów mps;2. Dbanie o powierzone urządzenia warsztatowe, porządek na stanowisku pracy oraz w przydzielonym rejonie odpowiedzialności;3. Utrzymanie we właściwym stanie powierzonego mienia oraz jego rozliczenie na podstawie dokumentów obrotu materiałowego (asygnaty, rozdzielniki, protokoły przekazania itp.);4. Codzienne ewidencjonowanie i rozliczanie się z wykonanych prac i zużytych tśm w karcie usługi technicznej5. Zgodność (legalność) działań służbowych z obowiązującymi przepisami prawa;6. Znajomość i ścisłe stosowanie zakresu i technologii bezpiecznego wykonywania prac mechanicznych i innych z działu prac obsługiwania technicznego pojazdów;7. Określanie stanu technicznego pojazdu i zakresu czynności do wykonywania obsługiwania okresowego (naprawy) oraz sprawdzanie usunięcia wcześniej stwierdzonych niesprawności;8. Codzienne ewidencjonowanie wykonanych prac i rozliczanie zużytych tśm;9. Podejmowanie bezpośrednich czynności przy obsługiwanych pojazdach i sprzęcie wojskowym wyłącznie po właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami jego zabezpieczeniu przed przemieszczeniem, uruchomieniem, bądź użyciem przez osoby do tego nieuprawnione;10. Umiejętne stosowanie i wykorzystywanie urządzeń warsztatowych podczas wykonywania czynności obsługowo-remontowych gwarantujących przywrócenie parametrów użytkowych sprzętu;11. Znajomość zakresu czynności obsługowych oraz parametrów technicznych pojazdów samochodowych i sprzętu komunikacji wojskowej przyjmowanych do naprawy;12. Utrzymywanie przydzielonego urządzenia i przyrządów na stanowisku obsługowym w ciągłej sprawności technicznej oraz zgłaszanie ich do terminowej legalizacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie: min. zawodowe;- samodzielność, dobra organizacja pracy własnej;3. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- ukończone technikum o specjalności mechanik;- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 020 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku