Praca: Magazynier (w magazynie materiałów pędnych i smarów w grupie zabezpieczenia białystok)

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Magazynier (w magazynie materiałów pędnych i smarów w grupie zabezpieczenia białystok)
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3279
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1) Utrzymanie we właściwym stanie ilościowym i jakościowym środków i sprzętu służby MPS znajdujących się w magazynie;2) Terminowe i rzetelne wykonywanie i prowadzenie dokumentów sprawozdawczych i analitycznych w tym:a) książki ewidencji materiałów jednorazowego użytku,b) książki ewidencji mienia wojskowego bez kategorii UB,c) kart magazynowych,d) wywieszek materiałowych,e) sporządzanie wykazu wilgotności i temperatur panujących w magazynie,f) uczestniczenie w prowadzonych inwentaryzacjach sprzętu i materiałów;3) Ponosi materialną odpowiedzialność za sprzęt i środki materiałowe przechowywane w magazynie;4) Znać i praktycznie stosować przepisy regulujące zasady składowania, obsługiwania, napraw bieżących oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania mienia określonego w instrukcjach branżowych;5) Prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospodarki magazynowej wraz z wymaganą dokumentacją magazynową;6) Prowadzić ewidencję w ujęciu ilościowym sprzętu i materiałów służby MPS znajdującego się w magazynie;7) Wydawać z magazynu środków materiałowych o całkowitej wartości użytkowej na podstawie dowodów obrotów materiałowych;8) Wydawać i przyjmować produkty, materiały i sprzęt służby MPS według właściwie sporządzonych i aktualnie obowiązujących dokumentów obrotu materiałowego upoważnionym odbiorcom (dostawcom);
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie: - średnie staż pracy min.1 rok,- wyższe staż pracy niewymagany,- biegła obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem Ms Office (Excel, Word);- samodzielność w działaniu;- dobra organizacja pracy własnej;- komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- doświadczenie zawodowe na stanowisku magazyniera;- umiejętność pracy pod presją czasu;- zaangażowanie, sumienność;- odpowiedzialność, terminowość;- dyspozycyjność;- odporność na stres;

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 020 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku