Praca: Legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84747

Warunki pracy


 • Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu.

 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Występowanie sytaucji stresujących w związku z obsługą klienta zwnętrznego.

 • Praca pod presją czasu.

 • Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Prowadzenie pojazdu służbowego kat. "B".

 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Legalizuje przyrządy pomiarowe.
 • Wykonuje czynności wzorcowania, sprawdzania i ekspertyz przyrządów pomiarowych.
 • Wykonuje i archiwizuje dokumentację techniczną, pracuje w systemach informatycznych.
 • Zapewnia bieżącą obsługę klientów, przyjmuje i rozlicza wnioski dotyczące legalizacji i wzorcowania.
 • Realizuje zadania wynikające z systemu zarządzania.
 • Bierze udział w przygotowywaniu informacji i danych do sprawozdań, opracowań, planów inwestycyjnych i merytorycznych.
 • Bierze udział w planowaniu i modernizacji wyposażenia technicznego, dba o stan techniczny i prawidłową eksploatację oraz zabezpieczenie wyposażenia technicznego i innego mienia w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań w zakresie kompetencji Urzędu.
 • Bierze udział w kontrolach miejsc stosowania przyrządów pomiarowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo o miarach, o towarach paczkowanych, o systemach ocen zgodności i nadzoru rynku.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, m. in. edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ