Praca: Laborant

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 134972

Warunki pracy

praca laboratoryjna, praca przy monitorze komputerowym, bariery architektoniczne: brak podjazdów i wind, pomieszczenia sanit.- hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych w celu ich rejestracji, dystrybucji do właściwej pracowni i przygotowania dokumentacji związanej z próbką
 • wprowadzanie do systemu komputerowego danych klientów i dostarczonej próbki, edytowanie i drukowanie dokumentów dotyczących próbek w celu ich zarejestrowania, przekazania do badań i wydania wyników
 • uczestniczenie w przeglądzie zleceń rutynowych, w tym ocena wstępna dostarczonych próbek pod względem ich przydatności do badań
 • precyzowanie warunków współpracy z klientem w celu prawidłowego przyjęcia zlecenia
 • zabezpieczanie, oznaczanie i przekazywanie próbek do badań laboratoryjnych z dokumentacją do odpowiednich pracowni w celu zapewnienia odpowiedniej jakości badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne, analityki medycznej, technologii żywności, rolno-spożywcze, ochrony środowiska, zdrowie publiczne, informatyczne, administracyjne itp.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Podstawowe umiejętności informatyczne
 • Komunikatywność, takt
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
APLIKUJ TERAZ