Praca: Kierownik sekcji w sekcji obsługi infrastrukturyw grupie zabezpieczenia białystok

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Kierownik sekcji w sekcji obsługi infrastrukturyw grupie zabezpieczenia białystok
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/0624
OBOWIĄZKI:
1. Organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników, udzielanie niezbędnych instruktaży, a także określanie terminów realizacji postawionych zadań oraz kontrolowanie ich wykonania.2. Znajomość potrzeb w zakresie remontów i konserwacji obiektów budowlanych zlokalizowanych w rejonie odpowiedzialności GZ Białystok.3. Organizowanie robót z zakresu konserwacji bieżącej i remontów obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych sposobem gospodarczym oraz stałych urządzeń technicznych stanowiących ich wyposażenie.4. Wykonywanie przedmiarów, programów robót i typowanie robót w zakresie niezbędnym do opracowania programów robót i kosztorysów na roboty konserwacyjne i remontowe realizowane sposobem gospodarczym i zleconym.5. Rozliczanie materiałowo-finansowe robót konserwacyjnych i remontowych zrealizowanych sposobem gospodarczym.6. Organizowanie i prowadzenie wymaganych przepisami prawa budowlanego przeglądów obiektów budowlanych oraz utrzymywanie w stanie stałej sprawności technicznej administrowanych obiektów budowlanych.7. Systematyczne przeprowadzanie przeglądów obiektów, stałych urządzeń technicznych, sieci i instalacji oraz bieżące usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i awarii.8. Nadzór nad okresowymi kontrolami stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunowych i gazowych.9. Nadzór nad bieżącym usuwaniem uszkodzeń zgłoszonych przez użytkowników oraz kontrolowanie książek pracy podległych konserwatorów.10. Udział w prowadzonych kontrolach okresowych i przeglądach obiektów, stałych urządzeń technicznych, sieci i instalacji oraz bieżące usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i awarii.11. Przedstawianie propozycji zadań do ujęcia w Rocznym Planie Remontów Nieruchomości oraz Rocznym Planie Konserwacji i Napraw w zakresie realizacji zadań sposobem gospodarczym lub zleconym.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

- wykształcenie: wyższe staż pracy min.3 lata, średnie staż pracy min. 5 lat;- posiadanie uprawnień budowlanych, sanitarnych lub architektonicznych,- znajomość prawa budowalnego i przepisów architektoniczno budowlanych,- umiejętność analizy dokumentacji technicznej i projektowej,- znajomość zasad kosztorysowana i przedmiarowania,- biegła obsługa komputera, w tym znajomość oprogramowania Microsoft Office, programów kosztorysujących np. Norma, Koszt KD itd.- odporność na stres;- umiejętność pracy pod presją czasu;- samodzielność w działaniu;- umiejętność kierowania pracownikami;- umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli;- komunikatywność.WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;- zdolność analizy i syntezy informacji;- umiejętność pracy w zespole;- znajomość programów do projektowania CAD;- dobra organizacja pracy własnej;- rzetelność, terminowość.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku