Praca: Kierownik działu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik działu
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 78486

Warunki pracy

Praca biurowa , możliwa praca w terenie. Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych ( komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka) . 


Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe-sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


 

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje pracę Działu, nadzoruje i udziela instruktażu Oddziałom w zakresie prowadzonych spraw
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem mieniem stałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu i Oddziałów (dot. najmu, wynajmu, wyposażenia, ubezpieczenia)
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z zakupami inwestycyjnymi i środkami trwałymi, zaopatruje w sprzęt biurowy, gospodarczy, techniczny, materiały biurowe, druki, pieczęcie urzędowe i środki czystości
 • Prowadzi sprawy związane z gospodarką samochodową w Wojewódzkim Inspektoracie, czuwa nad właściwym ich zabezpieczeniem i eksploatacją, nadzoruje zakres tych spraw w Oddziałach
 • Prowadzi sprawy administracyjno-gospodarcze mienia i obiektów używanych przez Wojewódzki Inspektorat i Oddziały (dozór, utrzymywanie porządku i czystości, właściwa eksploatacja obiektów, maszyn i urządzeń)
 • Prowadzi sprawy związane z gospodarką samochodową w Wojewódzkim Inspektoracie, czuwa nad właściwym ich zabezpieczeniem i eksploatacją, nadzoruje zakres tych spraw w Oddziałach
 • Przygotowuje i prowadzi sprawy w zakresie zamówień publicznych
 • Opracowuje projekty planów inwestycyjnych i remontów kapitalnych, organizuje ich realizację oraz nadzoruje ich wykonanie
 • Opracowuje projekty umów i aneksów do umów z wykonawcami i dostawcami oraz omów cywilno-prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania mieniem stałym i ruchomym
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ