Praca: Instruktor

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Instruktor
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2292
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:1) Udzielanie pomocy jednostkom i instytucjom wojskowym Garnizonu Białystok w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez kulturalno-artystycznych oraz współpraca z instytucjami kultury w zakresie prowadzenia pracy kulturalno-oświatowej.2) Prowadzenie poradnictwa w zakresie treści i form działania amatorskiego ruchu artystycznego, animacja spotkań, grup tematycznych, wieczorów artystycznych, wystaw, organizacja/ współorganizacja wydarzeń kulturalnych.3) Zaspokajanie zainteresowań artystycznych środowiska wojskowego poprzez organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań (prowadzenie nauki gry na instrumentach i zajęć wokalnych).4) Udział w organizowaniu konkursów, koncertów, festiwali i przeglądów oraz merytoryczne przygotowanie przedstawicieli 18. pr i Klubu do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez przełożonych.5) Prowadzenie dokumentacji działalności kół zainteresowań.6) Udział w planowaniu środków finansowych na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do działalności kół zainteresowań i wystroju klubu.7) Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, artystyczneji turystyczno-krajoznawczej służącej rozbudzeniu i zaspokojeniu potrzeb oraz zainteresowań żołnierzy, pracowników wojska i członków ich rodzin.8) Prowadzenie polityki informacyjnej i reklamowej w zakresie działalności klubu i pułku (afisze, plakaty, informacje w środkach masowego przekazu) oraz ich opracowanie celem publikacji w formie informacji na stronie internetowej, folderów, plakatów.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1) wykształcenie: kulturoznawstwo lub pedagogika artystyczna, średnie- liceum plastyczne 2) przy wykształceniu średnim- 1 rok stażu pracy,3) ukończony kurs grafiki komputerowej Corel DROW i ADOBE PHOTOSHOP,4) dyspozycyjność (możliwość pracy w dni wolne od pracy i święta oraz popołudniami),5) umiejętność pracy w zespole,6) uzdolnienia manualne,7) chęć pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.Wymagania pożądane:1) komunikatywność,2) umiejętność działania w sytuacjach stresowych, 3) inicjatywa, pomysłowość,4) zdecydowanie w działaniu,5) umiejętność aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz uczestnictwa w kulturze,6) elastyczność, gotowość do zmian, szybkie uczenie się, praca z pasją,7) zdolność przekazywania wiedzy i umiejętności,8) stałe doskonalenie własnych umiejętności zawodowych,9) znajomość fotografii w stopniu podstawowym.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku