Praca: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 116808

Warunki pracy


 • Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu.

 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielnościjak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

 • Występowanie sytaucji stresujących w związku z obsługą klienta zewnętrznego.

 • Praca pod presją czasu.

 • Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Praca na parterze i na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Prowadzenie pojazdu służbowego kat. "B".

 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole związane z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów: ustawy prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o tachografach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
 • Prowadzi kontrole komórek organizacyjnych Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.
 • Sprawuje nadzór nad działalnością podmiotów upoważnionych do wykonywania działalności w ramach decyzji Prezesa GUM.
 • Prowadzi sprawy związane z nakładaniem grzywien w formie mandatów karnych.
 • Przygotowuje dokumenty związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawach o naruszenie przepisów ustaw.
 • Wykonuje i archiwizuje dokumentację, pracuje w systemach informatycznych.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu informacji i danych do sprawozdań, opracowań, planów inwestycyjnych i merytorycznych. Bierze udział w przygotowaniu projektów planów rozwoju działalności i rozwoju technicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemach ocen zgodności i nadzoru rynku, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, m. in. edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawnych - aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • Doświadczenie w zakresie sprawowania kontroli
APLIKUJ TERAZ