Praca: Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Sokółka
Ogłoszenie o naborze Nr 113454

Warunki pracy


 • praca wykonywana w warunkach biurowych, przy oświetleniu dziennym i sztucznym,


 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym piętrze budynku (parter),
 • stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku.Zakres zadań

 • Ewidencjonuje wszelkie przesyłki wpływające do KPP w Sokółce zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedkłada je Komendantowi Powiatowemu Policji lub jego Zastępcy do dekretacji. Przekazuje korespondencję właściwym komórkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją, bezzwłocznie doręcza adresatom korespondencję pilną.
 • Zapewnia obsługę sekretarsko – biurową Komendanta Powiatowego Policji oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji tj. przyjmuje interesantów i współpracowników osobiście lub przez telefon, udziela im informacji lub kieruje do innych pracowników jednostki, organizuje narady i odprawy służbowe zgodnie z poleceniem przełożonego.
 • Przygotowuje i dostarcza do Urzędu Pocztowego korespondencję wytworzoną przez komórki organizacyjne KPP w Sokółce. Przygotowuje przesyłki jawne poczty specjalnej zgodnie z przepisami.
 • Przygotowuje do doręczenia korespondencję adresowaną do Prokuratury Rejonowej w Sokółce oraz Sądu Rejonowego w Sokółce poprzez wpisanie jej do Książki doręczeń korespondencji do Prokuratury i Sądu.
 • Codziennie odbiera przesyłki adresowane do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce i imienne do funkcjonariuszy, pocztę e-mail wpływającą na ogólną skrzynkę KPP w Sokółce oraz korespondencję wpływającą na skrzynkę ePUAP.
 • Odbiera od dyżurnych KPP w Sokółce telegramy i dokumenty wpływające do jednostki.
 • Odbiera z dyżurki KPP w Sokółce ampułki z zabezpieczoną krwią do badań, kwituje ten fakt w rejestrze, następnie ewidencjonuje w ewidencji pobranej krwi i przygotowuje do wysyłki Pocztą Specjalną do badań.
 • Dokładnie sprawdza stan zakopertowania przyjmowanej korespondencji i w przypadku uszkodzenia opakowania postępuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy z dn. 06.04.1990 r. o Policji
 • znajomość zasad pracy kancelaryjnej
 • umiejętność organizacji pracy własnej, dyspozycyjność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ