Praca: Inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 98062

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkiem będącym w trwałym zarządzie Urzędu oraz administrowanie lokalami
 • Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem usług dotyczących bieżącej pracy Urzędu, kontrola ich realizacji oraz prowadzenie rejestru zawartych umów
 • Przygotowywanie projektów niezbędnych dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, gospodarczych i organizacyjnych Urzędu
 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją zamówień publicznych w zakresie dokonywania zakupu niezbędnych materiałów i usług na rzecz bieżącej pracy Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń do ustawy
 • Znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • umiejętność komunikacji i argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ