Praca: Inspektor

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 87338

Warunki pracy


 • praca administarcyjno-biurowa w siedzibie Komendy Oddziału przed monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;

 • stres związany z obsługą klienta;

 • telefoniczna, emailowa i osobista obsługa klienta;

 • realizacja zadań służbowych pod presją czasu;

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka;

 • w budynku brak windy, sanitariatów oraz podjazdów przystosowanych
  do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchym.

Zakres zadań

 • organizuje oraz realizuje w Oddziale proces zaopatrywania w części zamienne, materiały pędne i smary;
 • rozlicza pod względem rachunkowym "Książki kontroli pracy pojazdów" celem prawidłowego wyliczenia zużytych materiałów pędnych i smarów w POSG;
 • kieruje do naprawy i regeneracji części oraz podzespoły kat. III z Sekcji Gospodarki Transportowej;
 • sporządza zestawienia zbiorowe wydanych materiałów pędnych i smarów przez magazyn główny i magazyny placówek SG celem rozliczenia zużytego paliwa w danym miesiącu;
 • analizuje zapasy zbędne Sekcji Gospodarki Transportowej celem ich racjonalnego wykorzystania lub zbycia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mechaniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z naprawą, obsługą lub eksploatacją pojazdów samochodowych
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • komunikatywność,
 • dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ