Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83116

Warunki pracy

kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych i interesantami,
praca związana z zabezpieczeniem obiektów, doborem środków bezpieczeństwa fizycznego oraz sprawowaniem nadzoru w zakresie funkcjonowania i użytkowania technicznych środków zabezpieczenia wspomagających ochronę fizyczną.


Stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym;
narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer,
w budynku brak jest windy, konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami;
Przed zatrudnieniem niezbędne będzie poddanie się procedurze w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą :poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Zakres zadań

 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony obiektów oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Monitorowanie stanu zabezpieczenia obiektów KWP w Białymstoku oraz dokonywanie przeglądów zabezpieczenia obiektów KWP w Białymstoku.
 • Koordynowanie prac i sprawowanie nadzoru nad pracą punktu recepcyjnego.
 • Nadzorowanie funkcjonowania i użytkowania technicznych środków zabezpieczenia wspomagających ochronę fizyczną obiektu działających na terenie obiektu KWP (elektroniczny system kontroli dostępu, system monitoringu, system alarmowy).
 • Aktywowanie kart dostępowych, nadzorowanie kontroli ruchu osobowego w wydzielonych strefach/obszarach oraz sporządzanie w tym zakresie raportów z systemów.
 • Typowanie środków bezpieczeństwa fizycznego oraz analizowanie poziomu zagrożeń w obiektach KWP w Białymstoku.
 • Przeprowadzanie sprawdzeń doraźnych w zakresie realizacji zadań ochrony obiektów KWP w Białymstoku oraz jednostek Policji woj. podlaskiego.
 • Realizowanie zadania w systemie zmianowym w punkcie recepcyjnym (w przypadki absencji pracownika recepcji).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Wiedza z zakresu przepisów dotyczących ochrony obiektów i ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ