Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 78756

Warunki pracy

Praca biurowa , mozliwa praca w terenie, wysiłek fizyczny.  Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych ( komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka) . Stres związany z obsługą klienta. 


Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe-sanitarno-higieniczne nie sa dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestr i akta rejestrowe przedsiębiorców oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 • Uczestniczy w nadzorze prac komórek organizacyjnych WIORiN w Białymstoku dotyczących kontroli w zakresie prawidłowości produkcji, konfekcjonowania, wprowadzania do obrotu, składowania, przemieszczania, reklamy, składu oraz właściwości fizycznych i chemicznych środków ochrony roślin
 • Uczestniczy w nadzorze prac komórek organizacyjnych WIORiN w Białymstoku związanych z kontrolami w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, w tym pobieranie próbek płodów rolnych do analizy na pozostałosci środków ochrony roślin. Uczestniczy w nadzorze prowadzonym przez kierownika związanym z kontrolami w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem ,, NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin.
 • Uczestniczy w nadzorze prowadzonym przez kierownika związanych z kontrolami w zakresie prawidłowości prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
 • Uczestniczy w nadzorze prowadzonym przez kierownika związanym z kontrolami w zakresie prawidłowości prowadzenia szkoleń z zakresu środków ochrony roślin. Przygotowuje projekty zawiadomień o powołaniu komisji egzaminacyjnych.
 • Uczestniczy w opracowywaniu planów i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań Działu.
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń o dokonanym wpisie w rejestrach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Komunikatywność.
 • Prawo jazdy kat.B
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze środków ochrony roślin i nawozów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ