Praca: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76242

Warunki pracy


 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą.

 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

 • Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

Zakres zadań

 • Prowadzi i obsługuje sekretariat.
 • Prowadzi rejestr pism przychodzących i wychodzących w formie papierowej i elektronicznej.
 • Przyjmuje i kieruje interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie do odpowiednich komórek wewnętrznych.
 • Przyjmuje skargi i wnioski.
 • Przygotowuje projekty decyzji i zarządzeń.
 • Obsługuje systemy informatyczne, programy oraz bazy danych.
 • Prowadzi rejestr delegacji służbowych oraz je rozlicza.
 • Wysyła korespondencję.
 • Prowadzi Archiwum Zakładowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktów prawnych tj.: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie tj. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego m. in.: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres i odpowiedzialność
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs z zakresu prowadzenia archiwum
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ