Praca: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74345

Warunki pracy


 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

 • Sytuacje stresujące w związku z obsługą pracowników.

 • Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu. Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

Zakres zadań

 • Prowadzeni całość spraw z zakresu kadrowo-płacowego i szkoleniowego pracowników, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, PFRON, US, sprawozdawczość z ZUS, GUS, PFRON, KPRM.
 • Prowadzeni sprawy związane z ocenami pracowników (służba cywilna).
 • Odpowiedzialna jest za terminowe wykonywanie badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników.
 • Obsługuje systemy informatyczne, programy oraz bazy danych, w tym: PŁATNIK, QDEKLARACJE, QUORUM.
 • Prowadzi procesy rekrutacyjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z realizacją zadań kadrowych lub kadrowo-płacowych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w tym ustaw o służbie cywilnej, o związkach zawodowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o miarach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, m. in. edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego
 • Odporność na stres
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
APLIKUJ TERAZ