Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74246

Warunki pracy

Kontakt bezpośredni, telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu oraz podmiotów zewnętrznych.
Praca o charakterze biurowym.
Stanowisko pracy usytuowane jest na drugim piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym.
Narzędzia i materiały pracy: sprzęt komputerowy, biurko, telefon.
Praca przy monitorze ekranowym powyżejj 4 godzin dziennie.
Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji mandatów karnych.
 • Wprowadzanie danych odcinków nałożonych mandatów karnych do systemu informatycznego eMandaty, PUE Mandaty oraz Izby Administracji Skarbowej w Opolu, rozliczanie wykorzystanych odcinków mandatów karnych, przekazywanie środków pieniężnych pochodzących z mandatów karnych do wskazanego podmiotu.
 • Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania oraz pobieranie i zdawanie bloczków mandatów karnych do/z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
 • Inwentaryzowanie bloczków mandatów karnych oraz prowadzenie sprawozdawczości związanej z gospodarką mandatową.
 • Wydawanie bloczków mandatów karnych policjantom i rozliczanie z pobranych druków.
 • Archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzoną gospodarką mandatową.
 • Weryfikowanie nałożonych odcinków mandatów karnych pod kątem prawidłowego wypełnienia, porównywanie danych z danymi z Ewidencji Kierowców Naruszających Przepisy Ruchu Drogowego.
 • Zastępowanie sekretarki wydziału ruchu drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki mandantowej
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Rzetelność i systematyczneść
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Obsługa komputera - praca z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i internetem
APLIKUJ TERAZ