Praca: Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Mońki
Ogłoszenie o naborze Nr 73881

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • w systemie 8-godzinnym

 • obsługa komputera poniżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • realizuje politykę kadrową Komendanta
 • prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy pracowników
 • prowadzi ewidencję dotyczącą absencji policjantów i pracowników (urlopy wypoczynkowe, dodatkowe, zwolnienia lekarskie)
 • koordynuje dzialalność kancelaryjną-biurową w jednostce
 • planuje i wykonuje zadania na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym
 • rozpoznaje potrzeby szkoleniowe oraz koordynuje przebieg doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników
 • archiwizuje dokumentację znajdującą się w Zespole
 • prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem osób do odbycia stażu absolwenckiego i praktyk
 • wprowadza niezbędne informacje do Systemu Wspomagania Obsługi Policji.
 • promuje zawód policjanta w celu pozyskania kandydatów do służby

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • obsługa komputera (programy dla pakietu Office)
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • znajomość przepisów prawa pracy i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej
 • komunikatywność, praca zespołowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ