Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 139531

Warunki pracy


 •  praca terenowa: zakłady przetwórstwa i obrotu środków spożywczych, ubojnie zwierząt  rzeźnych oraz miejsca odpraw urzędu celnego – w różnych warunkach pogodowych
 •  praca biurowa wykonywana w budynku przy ul. Antoniukowskiej 11
 •   praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
 •   kontakt z klientem zewnętrznym
 •  budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności dla  osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy) natomiast brak jest pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych dla osób na wózkach inwalidzkich
 •    w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a  także ergonomia stanowiska pracy
 •  stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania   
 •    konieczność czasowego przebywania w komorach chłodniczych
   

Zakres zadań

 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie
 • kontroluje prawidłowość klasyfikacji tusz wieprzowych/wołowych w systemie EUROP
 • wprowadza dane z dokumentacji pokontrolnej do Zintegrowanego Systemu Informatycznego
 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy
 • dokonuje oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydaje Świadectwa Jakości Handlowej
 • przygotowuje tabelarycznie zbiorcze dane z kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie branżowe o profilu technologii żywności, towaroznawstwa, przetwórstwa spożywczego lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • podstawowa znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikatywność, organizacja pracy, odporność na stres, zdolność analitycznego myślenia
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe