Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Mońki
Ogłoszenie o naborze Nr 117553

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku/w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. w siedzibie urzędu i wyjazdy w teren - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy. Praca w zespole. Kontakt z klientem zewnętrznym i stres związany z prowadzeniem kontroli.


 

Zakres zadań

 • nadzoruje i kontroluje podmioty zajmujące się pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystaniem materiału biologicznego, prowadzeniem punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych, wylęgiem drobiu, wylęgiem narybku;
 • nadzoruje i kontroluje fermy jaj wylęgowych, drobiu rzeźnego i jaj konsumpcyjnych;
 • nadzoruje utrzymywanie, hodowlę, prowadzenie ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;
 • pobiera próby do badań monitoringowych;
 • prowadzi dokumentację z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczość wynikającej z obowiązujących przepisów;
 • przygotowuje akty administracyjne oraz prowadzi postępowania egzekucyjne wynikające z wykonywania powierzonych zadań;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przy wykształceniu wyższym weterynaryjnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
APLIKUJ TERAZ