Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 116584

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz 07:30-15-30; jak i poza siedzibą urzędu (teren miasta Białystok+ powiat białostocki) tj. samodzielne wyjazdy samochodem służbowym do kontrolowania gospodarstw

 • kontakt z materiałem biologicznym

 • udział w szkoleniach

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie

 • stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy, telefon,drukarkę, niszczarkę, ksero

Zakres zadań

 • prowadzi nadzór nad dobrostanem zwierząt
 • nadzoruje przemieszczanie zwierząt
 • zajmuje się pobieraniam, opisywaniem,przesyłaniem prób do badań wynikających z pełnionego nadzoru
 • uczestniczy w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i prowadzeniu wszelkiej związanej z tym dokumentacji
 • prowadzi dokumentację związaną z wykonywanymi czynnościami, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, raporty, sprawozdania
 • kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, prowadzi wszelkie postępowania z tym związane

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Znajomość obowiązującego prawa weterynaryjnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,komunikatywność
 • Mile widziana znajomość języków obcych
APLIKUJ TERAZ