Praca: Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 113657

Warunki pracy

praca przy monitorze komputerowym, bariery architektoniczne: brak podjazdów i wind, pomieszczenia sanit.-hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • nadzór nad realizacją przez powiatowe inspektoraty weterynarii badań kontrolnych występowania zakażeń u zwierząt
 • koordynowanie programów realizowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, określonych w przepisach oraz przypisanych do tego stanowiska pracy
 • koordynowanie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie i aktualizacja obowiązującej dokumentacji, sporządzanie sprawozdań i raportów związanych z realizacją zadań oraz projektów decyzji administracyjnych w zakresie realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • umiejętność podejmowania decyzji i planowania pracy
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera
 • prawo jady kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ