Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 103090

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 jak i poza siedzibą urzędu (teren M. Białystok + powiat białostocki) tj. samodzielne wyjazdy samochodem służbowym do kontrolowania podmiotów nadzorowanych,

 • kontakt z materiałem biologicznym,

 • udział w szkoleniach,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

 • stanowisko pracy wyposarzone w zestaw komputerowy, telefon służbowy oraz drukarkę, niszczarkę i ksero.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole żywności pochodzenia zwierzęcego, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz przeznaczonych na eksport w celu certyfikowania przesyłek krajowych na rynek Wielkiej Brytanii, pozostałych państw trzecich i Unii Europejskiej,
 • Sporządza dokumentację, prowadzi ewidencje wysyłek do Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw trzecich i Unii Europejskiej,
 • Kontroluje podmioty gospodarcze zajmujące się pozyskaniem, obrotem, przetwórstwem mleka i produkcją jego przetworów,
 • Kontroluje kwalifikację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, ich znakowanie i usuwanie z zakładów oraz prowadzoną dokumentację,
 • Pobiera próbki do badań kontrolowanych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • Sporządza niezbędną dokumentację, rejestry i sprawozdania wynikające z pełnionego nadzoru.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość obowiązującego prawa weterynaryjnego krajowego i UE oraz kodeksu postepowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działanie w sytuacjach stresowych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
APLIKUJ TERAZ