Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 97784

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 jak i poza siedzibą urzędu (teren M. Białystok + powiat białostocki) tj. samodzielne wyjazdy samochodem służbowym do kontrolowania gospodarstw,

 • kontakt z materiałem biologicznym,

 • udział w szkoleniach,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

 • stanowisko pracy wyposarzone w zestaw komputerowy, telefon służbowy oraz drukarkę, niszczarkę i ksero.

Zakres zadań

 • Prowadzi przegląd gospodarstw wraz z kontrolą stanu zdrowotnego zwierząt,
 • Pobiera, opisuje i pakuje próby celem wysłania do badań w związku z realizacją programów badań monitoringowych,
 • Kontroluje realizację prac zleconych wyznaczonym urzędowym lekarzom weterynarii,
 • Kontroluje podmioty nadzorowane,
 • Wydaje i kontroluje świadectwa zdrowia zwierząt,
 • Prowadzi dokumentację związaną z wykonywanymi czynnościami min. przygotowuje projekty decyzji administacyjne, wszelkie raporty oraz sprawozdania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze weterynaryjnym lub zootechnicznym mile widziane
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązującego prawa weterynaryjnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
APLIKUJ TERAZ