Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83266

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 jak i poza siedzibą urzędu (teren M. Białystok + powiat białostocki) tj. samodzielne wyjazdy samochodem służbowym do kontrolowania podmiotów nadzorowanych,

 • kontakt z materiałem biologicznym,

 • udział w szkoleniach,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

 • stanowisko pracy wyposarzone w zestaw komputerowy, telefon służbowy oraz drukarkę, niszczarkę i ksero.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu środków żywienia zwierząt, w celu uzyskania właściwej jakości zdrowotnej pasz,
 • Nadzoruje gospodarstwa indywidualne zajmujące się produkcją pierwotną i wytwarzaniem pasz na potrzeby własne, w celu zachowania ich właściwej jakości zdrowotnej,
 • Nadzoruje i kontroluje zbieranie, gromadzenie i wykorzystywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w celu właściwego ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego, służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność , komunikatywność
APLIKUJ TERAZ