Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76447

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 jak i poza siedzibą urzędu (teren M. Białystok + powiat białostocki) tj. wyjazdy do kontrolowania podmiotów nadzorowanych i gospodarstw rolnych,

 • kontakt z materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami gospodarskimi i dzikimi,

 • udział w szkoleniach,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

 • stanowisko pracy wyposarzone w zestaw komputerowy, telefon służbowy oraz drukarkę, niszczarkę i ksero,

 • samodzielne prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór nad dobrostanem zwierząt,
 • Nadzoruje przemieszczanie zwierząt,
 • Zajmuje się pobieraniem, opisywaniem i przesyłaniem prób do badań wynikających z pełnionego nadzoru,
 • Uczestniczy w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i prowadzeniu wszelkiej związanej z tym dokumentacji,
 • Prowadzi dokumentację związaną z wykonywanymi czynnościami, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, raporty, sprawozdania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego, służby cywilnej
 • Znajomość aktualnie obowiązująych przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie dobrostanu zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność , komunikatywność
APLIKUJ TERAZ