Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Mońki
Ogłoszenie o naborze Nr 75236

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i wyjazdy w teren, od poniedziałku do piątku/w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy. Wyjścia i wyjazdy służbowe. Praca w zespole. Kontakt z klientem zewnętrznym i stres związany z prowadzeniem kontroli.

Zakres zadań

 • kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • uczestniczy w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i prowadzeniu wszelkiej związanej z tym dokumentacji
 • pobiera, opisuje i przesyła próbki do badań wynikających z pełnionego nadzoru,
 • prowadzi dokumentację związaną z wykonywanymi czynnościami, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, raporty, sprawozdania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
APLIKUJ TERAZ