Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74875

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 jak i poza siedzibą urzędu (teren M. Białystok + powiat białostocki) tj. wyjazdy do kontrolowania podmiotów nadzorowanych i gospodarstw rolnych,

 • kontakt z materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami gospodarskimi i dzikimi,

 • kontakt z klientem zewnętrznym i stres związany z prowadzeniem kontroli.

 • udział w szkoleniach, konferencjach,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

 • stanowisko pracy wyposarzone w zestaw komputerowy, telefon służbowy oraz drukarkę, niszczarkę i ksero,

 • samodzielne prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • Nadzór nad dobrostanem zwierząt,
 • Nadzór nad przemieszczeniem zwierząt,
 • Pobieranie, opisywanie i przesyłanie prób do badań wynikających z pełnionego nadzoru,
 • Udział w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i prowadzenie wszelkiej związanej z tym dokumentacji,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, raportów, sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność , komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ