Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137478

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie Inspektoratu;jak i poza siedzibą urzędu(teren miasta Białystok+powiat białostocki) tj. samodzielne wyjazdy samochodem służbowym do kontrolowania gospodarstw
 • kontakt z materiałem biologicznym
 • udział w szkoleniach
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.dziennie
 • stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy,telefon,drukarkę

Zakres zadań

 • prowadzi nadzór nad dobrostanem zwierząt
 • nadzoruje przemieszczanie zwierząt
 • zajmuje się pobieraniem, opisywaniem, przesyłaniem prób do badań wynikających z pełnionego nadzoru
 • uczestniczy w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i prowadzeniu dokumentacji z tym związanej
 • prowadzi dokumentację związaną z wykonywanymi czynnościami, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, raporty ,sprawozdania
 • kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, prowadzi wszelkie postępowania z tym związane

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość obowiązującego prawa weterynaryjnego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność
 • mile widziana znajomość języków obcych