Praca: Inspektor technicznego utrzymania nieruchomości w sekcji technicznego utrzymania nieruchomości w infrastrukturze

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Inspektor technicznego utrzymania nieruchomości w sekcji technicznego utrzymania nieruchomości w infrastrukturze
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/0504
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1) Nadzór nad:a) sporządzaniem projektów rocznych planów konserwacji obiektów i rocznych planów remontów,b) kompleksowym przygotowaniem obiektów stałych urządzeń technicznych z infrastrukturą do sezonu grzewczego oraz elementów obiektów narażonych na niekorzystne działania czynników atmosferycznych,c) prowadzeniem okresowych kontroli stanu technicznego obiektów w zakresie posiadanych uprawnień,d) działaniami związanymi z przygotowaniem obiektów do sezonu zimowego,e) realizacją bieżącej konserwacji obiektów budowlanych siłami własnymi lub systemem zleconym,f) realizacją zawartych umów na usługi i roboty budowlane realizowane w systemie zleconym w poszczególnych kompleksach wojskowych w obszarze działania 25 WOG,g) przygotowaniem dokumentacji przetargowej na roboty i usługi budowlane w ramach usług zleconych wynikających z RPRN i RPKiN oraz awarii i konieczności,2) Wykonanie:a) dokumentacji związanej z przygotowaniem procedur udzielenia zamówień publicznych zlecanych przez przełożonego w ramach sekcji,b) rozliczania prowadzonych zadań wynikających z RPRN i RPKiN po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze,c) zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i nadzorów,3) Opracowanie:a) potrzeb w porozumieniu z użytkownikami w zakresie zadań remontowych i konserwacyjnych zleconych przez bezpośredniego przełożonego,b) weryfikacji zgłaszanych potrzeb w zakresie inwestycji i remontów nieruchomości,c) udział w opracowywaniu umów na roboty budowlane ujęte w RPRN i RPKiN, po akceptacji przez bezpośredniego przełożonego przedstawienie do weryfikacji,d) informacji o planowanych odbiorach zadań remontowych i konserwacyjnych,e) niezbędnych dokumentów do zakończenia i rozliczenia zadań remontowych i konserwacyjnych,4) Prowadzenie dokumentacji w systemie ZWSI RON zgodnie z obowiązującymi w 25 WOG obiegiem dokumentów w zakresie Technicznego Utrzymania Nieruchomości,5) Załatwianie spraw i pism w zakresie ustalonych obowiązków przestrzegając terminowości i wymogów biurowości wojskowej,6) Kontrolowanie:a) prawidłowości prowadzenia KOB,b) prawidłowości i terminowości prowadzenia przeglądów wymaganych prawem budowlanym oraz wynikających z wytycznych pokontrolnych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa i architektury lub inżynierii środowiska (sanitarnej) lub elektryki i energetyki;- posiadanie uprawnień budowlanych lub architektonicznych;- znajomość prawa budowalnego i przepisów architektoniczno budowlanych;- umiejętność analizy dokumentacji technicznej i projektowej;- znajomość zasad kosztorysowana i przedmiarowania;- biegła obsługa komputera, w tym znajomość oprogramowania Microsoft Office, programów kosztorysujących np. Norma, Koszt KD itd.;- odporność na stres;- umiejętność pracy pod presją czasu;- samodzielność;- komunikatywność.3. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;- zdolność analizy i syntezy informacji;- umiejętność pracy w zespole;- znajomość programów do projektowania CAD;- dobra organizacja pracy własnej;- rzetelność, terminowość.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 930 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku