Praca: Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3160
OBOWIĄZKI:
- kontrolowanie stanu ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych;- szkolenie żołnierzy zawodowych, żołnierzy OT oraz pracowników RON z zakresie ochrony przeciwpożarowych;- opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym praktycznych przedsięwzięć szkoleniowych;- sporządzanie wykazów i należności sprzętu pożarniczego dla budynków, obiektów, terenów oraz wojskowego sprzętu technicznego;- opracowanie nie rzadziej niż raz w roku analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w 1 PBOT.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620 j.t.) oraz Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dn. 08.06.1998 r. (MON Kadr. 63/98 z późn. zm. zał. nr 1 pkt 31) pracownik powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne:- wykształcenie minimalne: średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa; - obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej);- dokładność, skrupulatność, zaangażowanie;- posiadanie obywatelstwa polskiego;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.Dodatkowe:- znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku