Praca: Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2922
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:kontrolowanie stanu ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych;szkolenie żołnierzy zawodowych, żołnierzy OT oraz pracowników RON z zakresie ochrony przeciwpożarowych;opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym praktycznych przedsięwzięć szkoleniowych;sporządzanie wykazów i należności sprzętu pożarniczego dla budynków, obiektów, terenów oraz wojskowego sprzętu technicznego;opracowanie nie rzadziej niż raz w roku analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w 1 PBOT.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 t.j..) oraz Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dn. 08.06.1998 r. (MON Kadr. 63/98 z późn. zm. zał. nr 1 pkt 31) pracownik powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne:- posiadać uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej- wykształcenie minimalne: średnie (3 lata stażu) lub wyższe (1 rok stażu); - obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej);- dokładność, skrupulatność, zaangażowanie;- posiadanie obywatelstwa polskiego;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.Dodatkowe:- znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku