Praca: Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2373
OBOWIĄZKI:
kontrolowanie stanu ochrony przeciwpożarowej, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowychi techniczno- budowlanych, szkolenie żołnierzy zawodowych, żołnierzy OT oraz pracowników RON w zakresie ochrony przecipożarowej, opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym praktycznych przedsięwzięć szkoleniowych, sporządzanie wykazów i należności sprzętu pożarniczego dla budynków, obiektów, terenów oraz wojskowego sprzątu technicznego, opracowanie analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w 1 POBT
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

uprawnienia isnpektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa; umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS OFFICE:Word, Excel, poczty elektronicznej), dokładność, skrupulatność, zaangażowanie, posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestepstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku